Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com Số 2 Đường 30/4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Nhà hàng Ớt Xanh

Nhà hàng Ớt Xanh

Địa điểm: Đường 3/2, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Design: TVO Group

Thi công nhà thép: Công ty cổ phần Kết cấu thép và xây dựng Hợp Long

Năm hoàn thành: 11/2020

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface