Chủ đầu tư: QUÁN BAR GOLDEN PINE
Địa điểm :TRẦN HƯNG ĐẠO, SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: