Chủ đầu tư: CASINO HỘI AN
Địa điểm :HỘI AN , QUẢNG NAM
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: 06/2020