Chủ đầu tư: MOULIN ROUNGE
Địa điểm :ĐƯỜNG TRẦN NGỌC SƯƠNG, CẨM LỆ, TP ĐÀ NẴNG
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: 11/2020