Chủ đầu tư: Nhà hàng Ớt Xanh
Địa điểm :Đường 3/2, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: 2020