Chủ đầu tư: Xưởng sơn Asia
Địa điểm :ĐA MẶN 6, Q. NGŨ HÀNH SƠN, TP ĐÀ NẴNG
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: 04/2019