Chủ đầu tư: DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG
Địa điểm :11/2019
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: 11/2019