Chủ đầu tư: SHABU
Địa điểm :Đường Võ Thị Sáu, TT Măng Đen, tỉnh Kom Tum
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: 2020