Chủ đầu tư: Nhà hàng 3 Bự
Địa điểm :TRẦN VĂN TRỨ, HẢI CHÂU, TP ĐÀ NẴNG
Đơn vị thiết kế:
Đơn vị thi công:Công ty cổ phần Hợp Long
Năm thực hiện: 2020