Quy trình sản xuất nhà khung thép tiền chế được tiến hành qua nhiều bước từ cắt thép đến ráp kết cấu, hàn, nén, lắp bảng mã sườn gia cường tới vệ sinh, sơn.