Có rất nhiều mẫu ngôi nhà thép tiền chế đẹp với nhiếu kiểu dáng khác nhau. Đây là một số mẫu nhà thép tiền chế đẹp tại Đà Nẵng do công ty Nhà Thép Hợp Long xây dựng.