Dự án nhà thép tiền chế – Hộp đêm Moulin Rouge Theater Đà Nẵng tại địa chỉ Lô A4,A đường 2/9 do công ty nhà thép Hợp Long thiết kế và xây dựng.