Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com 20 Hoàng Sâm, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

PASSIO COFFEE – KHUNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

PASSIO COFFEE – KHUNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Hợp tác gia công – xây lắp Kết cấu thép

By HoplongSteel vs Cty TNHH Cơ khí & xây lắp Minh Hoàng.

Vị trí: Sơn Trà – Đà Nẵng

Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

Nhà thép Đà Nẵng

Nhà khung thép Đà Nẵng

Nhà tiền chế Đà Nẵng

Nhà thép tiền chế

Nhà tiền chế