Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com Số 2 Đường 30/4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

NHÀ MÁY SƠN ASIA

NHÀ MÁY SƠN ASIA

Công trình: Nhà máy sơn Asia

Địa điểm: Nông Sơn – Quảng Nam

Chủ đầu tư: anh Khánh My Kolor

Thi công kết cấu thép

Năm hoàn thành: 2020

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface