Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com Số 2 Đường 30/4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

NHÀ HÀNG GẠO

NHÀ HÀNG GẠO

Thi công cải tạo nhà thép tiền chế

Vị trí: Đường 2/9, Q. Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

Kết cấu: Nhà thép tiền chế, nhà thép lắp ghép, sàn bê tông

Năm hoàn thành: 09/2020

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface