Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com Số 2 Đường 30/4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

NHÀ HÀNG 3 BỰ

NHÀ HÀNG 3 BỰ

Thiết kế kết cấu và thi công xây dựng

Công trình: Nhà hàng

Địa chỉ: Trần Văn Trứ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Kết cấu: Nhà thép tiền chế

Quy mô: 864 m2

Thời gian thi công: 45 ngày

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface