Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com 20 Hoàng Sâm, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

NHÀ CÔ TÂM – K142 HÀM NGHI

NHÀ CÔ TÂM – K142 HÀM NGHI

Thi công xây dựng kiến trúc – nội thất

Công trình: Nhà kiệt Hàm Nghi – quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface