Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com 20 Hoàng Sâm, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

NHÀ CÔ TÂM – K142 HÀM NGHI

NHÀ CÔ TÂM – K142 HÀM NGHI

Thi công xây dựng kiến trúc – nội thất

Công trình: Nhà kiệt Hàm Nghi – quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng

Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

Nhà thép Đà Nẵng

Nhà khung thép Đà Nẵng

Nhà tiền chế Đà Nẵng

Nhà thép tiền chế

Nhà tiền chế