Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com 20 Hoàng Sâm, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

NGOẢNH – HOMESTAY & COFFEE

NGOẢNH – HOMESTAY & COFFEE

ID CONCEPT

Project 2018

Thuận Phước – Sơn Trà – Tp Đà Nẵng

Stype Interior:

+ Phong cách Nhiệt đới.

+ Phong cách tối giản.

+ Phong cách Á đông.

+ Phong cách Công nghiệp.

+ Phong cách Địa trung hải.

+ Phong cách Bohochip.

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface