Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com 20 Hoàng Sâm, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

KHÁCH SẠN SMICER – SMICER HOTEL 4 STAR DANANG

KHÁCH SẠN SMICER – SMICER HOTEL 4 STAR DANANG

Thiết kế phương án kiến trúc

Công trình: Khách sạn Smier

Vị trí: Thành phố Đà Nẵng

Quy mô: 3.5ha,

Tầng cao: 19 tầng

Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

Nhà thép Đà Nẵng

Nhà khung thép Đà Nẵng

Nhà tiền chế Đà Nẵng

Nhà thép tiền chế

Nhà tiền chế