Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com 20 Hoàng Sâm, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

KHÁCH SẠN SMICER – SMICER HOTEL 4 STAR DANANG

KHÁCH SẠN SMICER – SMICER HOTEL 4 STAR DANANG

Thiết kế phương án kiến trúc

Công trình: Khách sạn Smier

Vị trí: Thành phố Đà Nẵng

Quy mô: 3.5ha,

Tầng cao: 19 tầng

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface