Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com 20 Hoàng Sâm, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

HOME COFFEE – HỒ HÁN THƯƠNG, Q.SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG.

HOME COFFEE – HỒ HÁN THƯƠNG, Q.SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG.

Thiết kế kiến trúc, nội thất và thi công trọn gói.

Diện tích: 200 m2 (Nhà kính: 48m2, sân vườn: 152m2)

Kết cấu: Nhà thép tiền chế

Kinh phí đầu tư trọn gói: 700 triệu

Năm hoàn thành: 2019

Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

Nhà thép Đà Nẵng

Nhà khung thép Đà Nẵng

Nhà tiền chế Đà Nẵng

Nhà thép tiền chế

Nhà tiền chế