Nhà thép Hợp Long - Nhà thép tiền chế Đà Nẵng

0905 263 505 xaydunghoplongdn@gmail.com Số 2 Đường 30/4, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HUY KHOA

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HUY KHOA

Công trình: Phòng khám Đa Khoa.

Địa chỉ: Nông Sơn – Quảng Nam

Kết cấu: Nhà thép tiền chế

Thi công chìa khóa trao tay: Nhà thép Hợp Long

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface

Đá nhân tạo

Đá nhân tạo cao cấp

Đá solid surface

Đá nhân tạo solid surface